Pomiary wentylacji w Warszawie, pomiar wydajności i hałasu

Pomiary wentylacji mechanicznej w Warszawie, wykonujemy aby sprawdzić poprawne działanie systemów wentylacyjnych. Również czy zrealizowana instalacja wentylacji mechanicznej prawidłowo pracuje, oraz czy jej wydajność i poziom hałasu są zgodne z projektem systemów wentylacji. Po wykonaniu sprawdzenia poziomu wydajności nawiewu i wyciągu w instalacji oraz jego stanu zgodnego z wykonanym projektem instalacji wentylacyjnej, jak i również poziomem głośności instalacji wentylacji mechanicznej wystawiany jest protokół pomiarów wydajności wentylacji na podstawie zebranych informacji podczas wykonywania danych pomiarów.

Pomiary wentylacji mechanicznej są ważnym elementem procesu odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Protokół z takich pomiarów wydajności wentylacji jest wymagany podczas składania podań o odbiór sanitarno-higieniczny obiektu w Sanepidzie. Często też wymagany jest przy odbiorach przez nadzór budowlany. Pomiary wentylacji w Warszawie dotyczące skuteczności wykonuje się w ramach okresowych przeglądów podczas eksploatacji takich instalacji, sprawdzając czy pracują one zgodnie z parametrami pracy założonymi przy projektowaniu systemów wentylacyjnych.

Zakres zadań związanych z pomiarami wydajności wentylacji mechanicznej:

  • zapoznanie się podczas wizji lokalnej z urządzeniami oraz dokumentacją techniczną
  • ustalenie celu badań oraz metod pomiarowych
  • wyznaczenie przekroju pomiarowego oraz wykonanie pomiarów w przewodach za pośrednictwem wcześniej przygotowanych otwórów
  • pomiar kubatury pomieszczenia.
  • pomiar prędkości powietrza za pomocą anemometru lub strumienia przepływu powietrza za pomocą balometru
  • opracowanie wyników pomiarów w tabelkach razem z zestawieniem wyników pomiarów w danym obiekcie i porównaniem ich z wartościami projektowymi lub z wymaganiami prawnymi w zależności od ustaleń

WENT-KLIMA Łukasz Budnik

ul. Balkonowa 1
03-329 Warszawa

tel: (22) 297-68-00
tel: 509-634-686
tel: 501-868-583
e-mail: biuro@wentklima.pl

Nasza oferta - Klimatyzacja Warszawa Went-Klima

Zapytanie do firmy Klimatyzacja Went-Klima

10 + 1 =