Pomiary wydajności i hałasu

Pomiary wydajności wentylacji